9 lipca 2021

Design talks Business to spotkanie w międzynarodowym gronie przedsiębiorców i projektantów, którego celem jest kreowanie lepszej teraźniejszości i przyszłości

Design talks Business to międzynarodowa platforma wymiany doświadczeń, wiedzy i kontaktów dla praktyków designu i biznesu. W kilkudniowym wydarzeniu udział biorą profesjonaliści – przedsiębiorcy i projektanci – którzy szukają nowych narzędzi i metod pracy z myślą o tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Od 2015 roku Design talks Business skłania uczestników do rewizji dotychczasowych założeń i stałej obserwacji realnych potrzeb konsumentów. Zwraca uwagę na aspekty etyczne, społeczne i środowiskowe podejmowanych działań biznesowych. Promuje kreatywną kulturę pracy w organizacjach i firmach. Inicjuje kreowanie scenariuszy przyszłości, w których rozwój to praca grupowa, a zysk obejmuje całe społeczności. Design talks Business jest wezwaniem do porzucenia starych nawyków i wprowadzenia odważnych zmian w imię lepszego jutra.

 

 

 

Szóstą edycję Design talks Business Summit rozpoczniemy od śniadania DtB, czyli porannego networkingu przy kawie w atmosferze kuluarowego spotkania uczestników i prelegentów. Oficjalną część wydarzenia rozpoczniemy inspirującą prezentacją o końcu dotychczasowego podejścia do zrównoważonego rozwoju w biznesie.

Podczas kolejnych trzech bloków tematycznych spotkamy się w międzynarodowym gronie ekspertów, którzy opowiedzą o nowych kierunkach zmian biznesu oraz przemianach społecznych i rynkowych. Każdy z bloków tematycznych zakończy się panelem dyskusyjnym z ekspertami.

Pierwszy blok dostarczy inspiracji – poruszymy tematykę zmiany, przyszłości oraz solidarności w biznesie i projektowaniu. Omówimy nowe rodzaje potrzeb konsumenckich i przedstawimy trendy rynkowe wskazując aktualny potencjał i zagrożenia. Dowiemy się, jak wykorzystać zmianę, aby tworzyć przyszłościowe rozwiązania dla biznesu.

Podczas drugiego bloku praktycy podzielą się z nami doświadczeniem w pracy z projektowaniem cyrkularnym oraz transformacją firmy w tym kierunku. Korzystając z własnych historii, podpowiedzą, jak można mądrzej projektować w biznesie, korzystając z zasobów już obecnym w łańcuchu wartości i ekosystemie firmy. Zwrócą uwagę na wartość, jaką niesie ze sobą zmiana tworzona w oparciu o zasady Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ).

W bloku podsumowującym skupimy się na aktywizmie biznesowym w czasach wyzwań społecznych i środowiskowych, wobec których coraz trudniej jest pozostać obojętnym. Dowiemy się, jak biznes może odnaleźć się w tym procesie przemian i zająć stanowisko z korzyścią dla firmy i jej otoczenia.

Design talks Business Summit 2021 zakończy się inspirującym wykładem, który będzie miał na celu pozostawienie uczestników z głową pełną pomysłów i realną chęcią do zmian.

Program

Artykuły

Goście