WyszukiwarkaEN
Upstream Innovation - kreatywnie ku cyrkularności

warsztaty online

Upstream Innovation – kreatywnie ku cyrkularności

data

9 lipca 2021, godz. 13:45

miejsce

zoom

wstęp

dostępne w pakiecie
zarezerwowane miejsca: 12/25

Uwaga! Udział w tym wydarzeniu jest płatny.

Czas na cyrkularne alternatywy dla linearnego systemu jednorazowych opakowań plastikowych.

Ilość surowców zużywanych do produkcji opakowań ciągle wzrasta, zaś ilość odpadów opakowaniowych w Europie w 2017 r. osiągnęła poziom 173kg na mieszkańca – to więcej niż kiedykolwiek. Jak wdrożyć koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym w obszarze opakowań, tak by zmniejszyć ilość zużycia surowców, jak i ilość wytwarzanych odpadów?

Te warsztaty stanowią wprowadzenie do opartej na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym koncepcji innowacji u źródła w kategorii opakowań plastikowych. Przez innowacje u źródła rozumie się rozwiązania wprowadzane na etapie przed konsumpcją, a więc np. na etapie projektu, wyboru materiału, a nie na etapach po konsumpcji, takich jak sortowanie czy recykling.

W warsztach wykorzystywane są materiały opublikowane przez Fundację Ellen MacArthur.

Warsztaty skierowane są zarówno do projektantów, jak i do osób z obszarów rozwoju produktów, usług, strategii, innowacji, marketingu, przedsiębiorców, osób z działów CSR, odpowiedzialne za zrównoważony rozwój oraz wszystkich zainteresowanych koncepcją circular economy czyli gospodarki o obiegu zamkniętym.

Podczas warsztatów:

  • poznasz koncepcję innowacji u źródła w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym
  • poznasz trzy główne strategie dotyczące projektowania opakowań: eliminację, ponowne użycie oraz cyrkulację materiałów (wraz z przykładami z różnych branż)
  • zastosujesz nabytą wiedzę podczas interaktywnych ćwiczeń – teorię przełożysz na praktyczne rozwiązania dla wyzwań dotyczących wybranych grup produktów

W ramach konferencji możliwy jest udział w warsztatach (4 równoległe sesje), na które wymagane są wcześniejsze zapisy.

czas trwania warsztatów: 13:45-16:45

Materiały:

prowadząca

Anna Desogus

Anna Desogus

Anna Desogus prowadzi firmę szkoleniowo-doradczą Circular Together. Moderatorka warsztatów z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, zero waste i zmian klimatu.Oprócz circular economy w teorii zajmuje się też circular economy w praktyce – reprezentuje w Polsce start-up Packoorang oferujący wielorazowe opakowania wysyłkowe. Organizatorka Circular Economy Club Tricity. W 2020 r. ...

Pełne bio