WyszukiwarkaEN

koordynator Design talks Business

Ewa Chudecka

Ewa Chudecka

Ekspert Design Management, producent wydarzeń w PPNT Gdynia | Centrum Designu. Historyk sztuki i projektant wnętrz. W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe z Design Management na SWPS, w ramach których rozwija kompetencje z zakresu Zarządzania Innowacjami. Pracuje w PPNT Gdynia | Centrum Designu od 2013 roku, gdzie wspiera firmy we wdrażaniu procesów projektowych. Producent festiwalu GDD. Pełniąca obowiązki kierownika Centrum Designu.