WyszukiwarkaEN
Wykraczając poza projektowanie zorientowane na człowieka. Czy Planet Centric Design uratuje świat? [en]

wykład online

Wykraczając poza projektowanie zorientowane na człowieka. Czy Planet Centric Design uratuje świat? [en]

data

4 lipca 2021, godz. 17:00

miejsce

scena GDD

wstęp

dostępne dla zalogowanych użytkowników

Projektowanie zorientowane na człowieka zmieniło sposób w jaki żyjemy i pracujemy. Jednak im głębiej jesteśmy w stanie zrozumieć i zbadać potrzeby ludzi, tym bardziej optymalizujemy je pod kątem korzyści, a nie wartości. Metodę tę wykorzystujemy, aby zmienić zachowania konsumenckie, niejednokrotnie napędzając galopującą nadkonsumpcję. Nic dziwnego, że coraz częściej jesteśmy świadkami niepożądanych skutków takiej egocentrycznej perspektywy.

Odpowiedzią na to może być "Planet Centric Design". Jest to podejście, które ewoluowało z projektowania skoncentrowanego na człowieku poprzez zmianę perspektywy. Metoda ta nie stawia w centrum ludzi, ale traktuje ich na równi z planetarnymi interesariuszami, takimi jak oceany, zwierzęta i społeczności. Ci interesariusze stanowią podstawę, na której my – ludzie, rozwijamy się, ale nie jesteśmy uwzględnieni w większości procesów projektowych.

Podczas wykładu odkryjemy, w jaki sposób możemy zmienić nasze praktyki projektowe w kierunku projektowania skoncentrowanego na planecie. Omówimy, w jaki sposób projektanci, twórcy, architekci mogą uwzględniać metody zorientowane na planetę i rozwijać swoją dotychczasową pracę. Czas przejść od egoizmu do ekosystemów.

Wykład odbędzie się w języku angielskim, będzie tłumaczony symultanicznie.

Materiały:

prowadzący

Samuel Huber

Samuel Huber

Dyrektor ds. strategii w globalnej firmie projektowej Goodpatch. Jego studia z socjologii, ekonomii, zarządzania i projektowania zaprowadziły go na uniwersytety w Zurychu, St. Gallen, a także na Stanford i Tokio.Był członkiem założycielem think tanku UBSY, pracował w nowojorskiej galerii sztuki. Pracując dla  firmy Biovision skupiał się na ekonomii rozwoju, a teraz lubi pracować w interdyscyp...

Pełne bio