autor instalacji

Dariusz Fodczuk

Dariusz Fodczuk

Artysta wizualny, performer. Jego działania odwołują się do poczucia godności i wolności, przybierając często formę krytycznego sprzeciwu wobec kontroli w sztuce, kulturze i jej instytucjach.

W realizowanych na przestrzeni lat pracach video i instalacjach zajmuje stanowisko wobec rasizmu i antysemityzmu. W swoich ostatnich działaniach podejmuje często temat pracy rozumianej jako podstawowy element procesu poznawczego. Studiował na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktorat uzyskał na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Jest adiunktem w Pracowni Działań Audiowizualnych i Performatywnych na Wydziale Sztuki Mediów, Akademii Sztuki w Szczecinie.