Gdy edukacja trwa całe życie

wystawa

Gdy edukacja trwa całe życie

godziny otwarcia

3–11 lipca

miejsce

Bulwar Nadmorski Gdynia

wstęp

dostępne dla wszystkich

O wystawie:

Dziś pojęcie edukacji nabiera nowego znaczenia – uczyć się musimy nieustannie, bo nieustannie zmienia się otaczająca nas rzeczywistość.

Uczenie się jest fascynującym zjawiskiem, być może nawet kluczowym w naszym życiu. Dzieci wkładają w nie niezwykle dużo entuzjazmu. Ich ciekawość i determinacja w tym procesie są inspirujące – pomimo porażek i tysiąca upadków próbują, dopóki nie posiądą upragnionej umiejętności. Przyswajanie wiedzy o świecie jest studnią bez dna, z której młody umysł może czerpać wciąż na nowo. Co jeśli jednak spojrzymy na życie jako ciągły proces nauki, który nie kończy się wraz z pewnym wiekiem?

Współcześnie pojęcie edukacji przestaje dotyczyć jedynie okresu dzieciństwa i wczesnej młodości. Nauka nabiera nowego wymiaru, dotyczącego wszystkich – młodych i starych. W tym kontekście powstało pojęcie lifelong learning, czyli umiejętność kształcenia przez całe życie. Bycie elastycznym oraz szybka adaptacja do zmian mają kluczowe znaczenie. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 20-25 lat ponad połowa istniejących profesji zniknie na skutek zmian technologicznych, a nawet 65% dzieci obecnie zaczynających naukę będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją [1]. Wśród dorosłych, w tym seniorów, coraz częściej występuje przebranżowienie, kreowanie własnego zawodu, chęć zdobywania nowych zdolności. Dlatego tak ważne jest, aby współczesne nauczanie nadążało za przemianami społecznymi i aby obecne systemy szkolnictwa dostatecznie wspierały nas w zdobywaniu wiedzy, czerpiąc z innowacyjnych metod i rozwiązań.

Wystawa "Gdy edukacja trwa całe życie" ukazuje projekty, które polemizują z tradycyjnymi modelami przekazywania wiedzy. Przedstawione prace dotyczą możliwości zmian w dotychczas przyjętych rozwiązaniach edukacyjnych, proponują nowe formy uczenia się i nauczania, pokazują nowatorskie inicjatywy dostosowane do przemian społecznych. Współczesna edukacja ma przed sobą nowe wyzwania związane z przyszłością. Dlatego coraz częściej nauczanie dotyczy nowych obszarów tematycznych, na przykład umiejętnego posługiwania się danymi, szukania i weryfikowania informacji, dbałości o zrównoważony rozwój, umiejętności technologicznych, i wielu innych. By sprostać potrzebom i integracji przyszłych i obecnych pokoleń ważne jest również dostrzeżenie wartości w kompetencjach miękkich. Budowanie wiedzy zarówno na temat świadomości własnych emocji, pracy w zespole, komunikacji, świadomości międzykulturowej czy zrozumienia dla inności jest niezwykle cenne. Potrzebujemy ewolucji i adaptacji alternatywnych, rozwijających nas metod uczenia się, aby móc ciągle wzrastać i uczyć się w każdym wieku.

[1] World Economic Forum, The Future of Jobs Report 2020, 2020

kuratorka

Izabela Bołoz

Izabela Bołoz

Projektantka działająca na pograniczu designu, architektury i sztuki. Studiowała nauki społeczne na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Zuryskim w Szwajcarii, wzornictwo na Kingston University London, następnie uzyskała dyplom Design Academy Eindhoven.W 2011 roku założyła w Holandii swoje studio projektowe. Jest wykładowczynią na Uniwersytecie Technicznym w Eindhoven, wykładała także w Schoo...

Pełne bio