WyszukiwarkaEN

kuratorka wystawy

Marta Borowska-Tryczak

Marta Borowska-Tryczak

Historyczka sztuki, w swoich zainteresowaniach badawczych koncentruje się zagadnieniach z zakresu sztuki XX wieku, życia artystycznego, polityczno-społecznych uwarunkowaniach sztuki oraz recepcji wystaw.

Autorka publikacji dotyczących przedwojennego wystawiennictwa. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą wystawom sztuki obcej w dwudziestoleciu międzywojennym.

wystawy

wydarzenia