WyszukiwarkaEN

prelegentka

Dr Magdalena Głogowska

Dr Magdalena Głogowska

Członkini komitetów programowych dla Programu Horyzont 2020 oraz Horyzont Europa – reprezentuje kraj na spotkaniach komitetu z Komisją Europejską wnosząc wkład w uzgadnianie zakresu i warunków programów pracy. Obecnie w NCBR kontynuuje prace w Krajowym Punkcie Kontaktowym do programu Horyzont Europa. Pełniła funkcję eksperta – koordynatora w obszarze klimatu i środowiska w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK PB UE) przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki – PAN, a następnie kierowała pracami Biura Urban&Bio w KPK PB UE. 

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na kierunku Politologia, specjalizacja – samorząd terytorialny, a także ukończyła podyplomowe studia „Zarządzanie Środowiskiem” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz Podyplomowe Studium Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim. W 2016 r. uzyskała tytuł doktora nauk społecznych w dziedzinie socjologii środowiska.