WyszukiwarkaEN

uczestnik Forum GDD

Mikołaj Lewicki

Mikołaj Lewicki

Dr habilitowany,  socjolog, adiunkt na Wydziale Socjologii, Uniwersytetu Warszawskiego, związany z Instytutem Studiów Zaawansowanych w Warszawie; jego główne zainteresowania to socjologia gospodarcza oraz socjologia kultury.

Bada mechanizmy wartościowania na rynkach i konstruowania rynków, rozwoju społeczno-gospodarczego, opartego na tzw. poszerzonym polu kultury, kredyty hipoteczne i życie z hipoteką, a szerzej – rynek mieszkaniowy oraz procesy urbanizacyjne w Warszawie. Autor książki o polskich dyskursach modernizacyjnych, p.t. „Przyszłość nie może się zacząć” oraz o kredycie hipotecznym, „Społeczne życie hipoteki”. Współautor monografii o związkach rozwoju społecznego z kulturą, „Kultura na peryferiach”.

wydarzenia