WyszukiwarkaEN

kurator wystawy

Karol Szafraniec

Karol Szafraniec

Kulturoznawca-filmoznawca, absolwent Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, animator kultury filmowej. Stały współpra-cownik MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie. Szef Dyskusyjnego Klubu Filmowego „KOT", którego jest regularnym prelegentem.

Prowadzący zajęcia z zakresu edukacji filmowej – zarówno autorskie, jak i będące częścią ogólnopolskich przedsięwzięć. Współtwórca Młodzieżowej Akademii Filmowej w Nowym Sączu, nomino-wanej do Nagród PISF 2017. Podwójny laureat Ogólnopolskiego Konkursu Prelegentów Filmowych 2011 (Nagroda Główna, Nagroda Publiczności). Kurator i pomysłodawca interdyscyplinarnych wydarzeń kulturalnych, m.in.: "Między obrazem a ekranem", "Antonisz. Interpretacje" (w BWA SOKÓŁ) czy Festiwal Sztuk Wizualnych "Relacje" w Mazowieckim Instytucie Kultury. Poza filmem interesuje się muzyką, sztukami wizualnymi i kulturą popularną oraz niedookreślonymi obszarami pomiędzy tymi dziedzinami. Prowadzi autorski podcast "Audio/Wizualny".