WyszukiwarkaEN

prelegent

Hubert Trammer

Hubert Trammer

Architekt. Uczestnik Okrągłego Stołu Nowego Europejskiego Buahausu. Współpracownik Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Nauczyciel na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Sędzia konkursów architektonicznych.

Ekspert nominujący do edycji 2015, 2019 i 2022 Nagrody Architektonicznej Unii Europejskiej im. Ludwiga Miesa van der Rohe. Współlaureat konkursów architektonicznych w zespole pracowni Archigrest i Toposcape (2016 – Centrum Lokalne „Orszy” w Warszawie, 2019 – Park Żerański w Warszawie). Współpracował między innymi z Fundacją Twórców Architektury, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Studentów Architektury OSSA, czasopismami Architektura-murator i A10 – New European Architecture, Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP, Urzędem Miasta Lublin; Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, Muzeum Powstania Warszawskiego, Galerią Sztuki Wozownia w Toruniu, a także Wydziałami Architektury Politechnik Warszawskiej i Białostockiej, oraz ETH w Zurychu