WyszukiwarkaEN

prowadzący dyskusje

Cezary Obracht-Prondzyński

Cezary Obracht-Prondzyński

Profesor zwyczajny droktor habilitowany pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego (kierownik Zakładu Antropologii Społecznej oraz Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą). Jest socjologiem, antropologiem i historykiem.

Jego zainteresowania badawcze dotyczą problematyki Kaszub i Pomorza, uczestnictwa w kulturze, mniejszości narodowych i etnicznych, polityki regionalnej i samorządności. Autor i współautor ponad 30 książek, redaktor ponad 20, autor kilkuset artykułów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych. Członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności. Przewodniczący Komitetu Socjologii PAN (lata 2020-2023). Prezes Instytutu Kaszubskiego. Laureat Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im Jana Heweliusza za rok 2017 w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.