WyszukiwarkaEN
O tym będziemy rozmawiać już w lipcu | wystawy GDD 2021

10 maja 2021

O tym będziemy rozmawiać już w lipcu | wystawy GDD 2021

To czternasta edycja festiwalu o projektowaniu i pierwsza o współodpowiedzialności. Mamy wiele tematów do rozmów o rzeczywistości, w której żyjemy, a czasu być może już niewiele. Przeczytaj zapowiedzi wystaw w ramach GDD2021 pod wspólnym hasłem Solidarni.

W tym roku spotkamy się zarówno offline, jak i online. Wszystkie wydarzenia będą odbywały się w sieci, ale wystawy będzie można oglądać stacjonarnie w kilku lokalizacjach na terenie Gdyni. Będziemy rozmawiać o przyszłości, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć. O znaczeniu kobiet – ich wiedzy i doświadczeniu. O naszym dziedzictwie i tym, jak możemy czerpać z przeszłości, by kształtować przyszłość. O solidarności międzygatunkowej i relacji człowiek-roślina. O życiu w mieście oraz współistnieniu świata ożywionego i nieożywionego.  O uczeniu się jako nieustającym procesie poznania i samodoskonalenia. O zdrowiu psychicznym i trosce o innych ludzi. O rzemieślnictwie i etyce produkcji. O młodych talentach i ich perspektywach na przyszłość. O powtórnym wykorzystaniu zasobów i zrównoważonym obiegu. O cyklach, w których żyją ludzie i ich rzeczy. O pięknie, równowadze i byciu razem.

Startujemy 3 lipca. Bądźmy razem. Solidarni.